JE-Laserservice-Laser-och-mikroskop.gif

Limmer_logo.png

kaps_logo.png

Walker_logo.jpg

honeywell_logo.png

Kvalitetpolicy

Kvalitetspolicy för JE Laserservice AB

Vi ska leverera tjänster och produkter som uppfyller våra kunders krav och förväntningar och där vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.

Detta innebär att;

  • Vi skall säkerställa att vi förstår kundens behov samt genom lyhördhet och kontinuerlig dialog med kunden, anpassa stödets innehåll och omfattning.
  • Våra medarbetare är kompetenta och inser att varje prestation har betydelse för den totala kvalitén.
  • Medarbetarna kontinuerligt vidareutvecklar sig inom företagets kompetensområden.
  • Medarbetarna har tillgång till effektiva redskap i form av nödvändiga verktyg och metoder.
  • Vår verksamhet präglas av ett ärligt och seriöst uppträdande.
  • Vi har fastställda och mätbara kvalitetsmål vilka regelbundet följs upp och revideras.
  • Genom att ständigt förbättra verksamhetssystemet anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen.
  • Företagets kvalitetsarbete offensivt styrs mot årliga mål för kvalitetsförbättringar.
  • I ett längre perspektiv skall kvalitetssystemet som tillämpas inom företaget uppfylla krav i enlighet med ISO 9001.

 

Adress Telefon/Fax  E-Post Organisationsnummer
JE Laserservice AB 08 - 520 130 20 info@je-laserservice.se 556561-8104
Backluravägen 29C, 5tr
149 43  NYNÄSHAMN
SVERIGE